Úvodem

Flotacom - special development services

Projekt Flotacom - special development services vznikl roku 2006 za účelem tvorby speciálních webových aplikací, většinou založených na technologiích (x)HTML, PHP a MySQL. Z jakéhokoli místa na světě můžete pohodlně kontrolovat provoz ve Vaší továrně, zabezpečení Vašeho objektu, či na dálku ovládat jakákoli připojená zařízení. Dále vyvijíme informační systémy dle požadavků zákazníka, od automatické fakturace přes rezervační systém po monitorování docházky, kde díky webovému rozhraní máte k danému systému nepřetržitý přístup odkudkoli. Více informací naleznete v sekci Produkty.
Také jsme schopni našim zákazníkům vytvořit vlastní webovou prezentaci s využitím výše uvedených technologií, vytvořit osobitý design a provést fotografické práce.
Postaráme se o vše, včetně jeho zařazení do vyhledávačů, vyhledání vhodného webhostingu a mnoho dalšího.

Důraz je kladen na vysokou spolehlivost finálního produktu, jednoduchost jeho ovládání, minimalizaci nutnosti jeho údržby, a na co nejmenší náročnost aplikace na hardware.

Projekt Flotacom - special development services spolupracuje zejména s firmou primary systems, s níž se podílí na tvorbě obslužných aplikací pro správu záznamů z telekomunikačních zařízení a na tvorbě systémů pro dálkové ovládání produktů této firmy prostřednictvím internetu.